Vreeland aan de Vecht heet u van harte welkom

Bridgeclub

Tijdens het seizoen wordt in het dorpshuis aan de Fetha wekelijks gebridged. Voor meer informatie over de bridgeclub kunt u contact opnemen met

Het Dorpshuis
Fetha 16
3633 CT Vreeland
0294 – 234750
www.facebook.com/Dorpshuis-Vreeland
dorpshuisvreeland@live.nl

dan wel per post met:
Bridgeclub Vreeland
p/a Kleizuwe 6a
3633 AE Vreeland