Vreeland aan de Vecht heet u van harte welkom

Oudheidkundig genootschap Niftarlake

Oudheidkundig genootschap Niftarlake werd opgericht op 13 juni 1912. Doel van het genootschap is het opwekken van de belangstelling voor de geschiedenis en oudheden van de gouw Niftarlake (gebied tussen Utrecht en Muiden en zoveel mogelijk medewerking te verlenen tot instandhouding van oudheden en historische monumenten. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het houden van meerdere lezingen en excursies per jaar, een jaarlijkse ledenvergadering met diner, een nieuwjaarsreceptie die traditiegetrouw op een buitenplaats plaatsvindt en de uitgave van een Jaarboek.

Meer informatie over Niftarlake op:
www.niftarlake.com